strekv strekh strekh
               
 

Prosjekter

 
Romeriksgata 79 - Skedsmo


Bruksendring av kjeller, frittliggende dobbeltgarasje

Olaves Hvervens vei 9 - Oslo


Tilbygg, utvendig bod, frittliggende garasje og riving av eksisterende garasje

Grorudveien 113C - Oslo


Utvidelse av eksisterende bolig, tilbygg med underliggende garasje og ny felles avkjørsel

Platåvegen 18 - Sørum


Tilbygg, Stor underjordisk garasje og frittstående dobbeltgarasje

 
 
 
 
 
 

Sivilarkitekt mnal Martin Auraha     Idas vei 149, 0981 Oslo     Tlf: 91 31 39 81     post@ma-arkitekter.no